Cyfarwyddydiadau

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau ar yr ail Sul pob mis yn Neuadd Cymuned Talgai yn Llandegai, Bangor, am 11 y bore.

Gwelwch y Calendr am newidiadau munud-olaf. Neu cysylltwch a'n Ysgrifenydd: Barbara Beeden ar Ffon 01248 490543.

Ebost: undodiaidbangorunitarians@googlemail.com

I Neuadd Talgai o'r A55:

Gadewch yr A55 wrth Gyffordd 11 (A5). Cymerwch Ffordd Bangor a dilynwch yr A5 tuag at Bangor. Ar y cylchfan cyntaf, ewch yn syth yn eich blaen tuag at Bangor. Ar yr ail gylchfan, trowch i'r dde i gyfeiriad Castell Penrhyn a Llandygai. Trowch i'r chwith ar unwaith i ddilyn yr arwydd Eglwys / Church. Ewch i mewn i bentref Llandygai ac ar ben y ffordd mi welwch chi neuadd Talgai i'r chwith o'r Eglwys. Mae gan y neuadd faes parcio.

Neuadd Talgai o Fangor:

Cymerwch yr A5 i gyfeiriad yr A55 i gyfeiriad Betws y Coed / Llanberis; mae hyn yn mynd a chi heibio Maesgeirchen. Ar y gylchfan gyntaf, ewch yn syth ymlaen tuag at yr A55. Ar yr ail gylchfan trowch i'r chwith i gyfeiriad Castell Penrhyn a Llandygai. Trowch i'r chwith ar unwaith i ddilyn yr arwydd Eglwys / Church. Ewch i mewn i bentref Llandygai ac ar ben y ffordd mi welwch chi neuadd Talgai i'r chwith o'r Eglwys. Mae gan y neuadd faes parcio.

Cyfeiriad Arolwg Ordnans (OS Ref) 601 710

Systemau Llywio Lloeren (Sat Nav) Ctd Post: LL57 4HU

Contacts Details


Secreatry: Barbara 01248 490543

Secretary / Ysgrifenydd:

Barbara Beeden

01248 490543

View this map on Multimap.com
Get directions on Multimap.com