Undodiaid Bangor Unitarians

Services Oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio ystyr bywyd? Ac nid ydych am danysgrifio i unrhyw farn dogmatig? Os felly, efallai yr hoffech chi fynychu un o'n cyfarfodydd misol agored. Rydym yn grŵp amrywiol: Cristnogion rhydd, agnostig neu anffyddwyr, bwdwyr, paganiaid neu ddyniaethwyr, rydym yn parchu barn ein gilydd ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd; rydym yn dod o bob cwr o Wynedd, Ynys Môn a Chonwy. Rydym yn cyfarfod yn Neuadd Talgai, y ganolfan gymunedol ym mhentref godidog Llandegai, ychydig y tu allan i dref Prifysgol Bangor yng Ngwynedd. P'un a ydych chi'n ifanc neu'n hen, yn fyfyriwr neu'n bensiynwr, neu beth byynag, mae croeso i chi ymuno â ni.
Rydym yn cyfarfod yn fisol ar y trydydd Sul.

Gwelwch y calendr isod am ddyddiadau