Undodiaid Bangor Unitarians

Services

Croeso!

Mi estynnwn groeso i unrhyw un yng Ngwynedd, Mtn, a Chonwy a thu hwnt, sydd gyda diddordeb mewn crefydd rydd, hiwmaniaeth ac ystyr bywyd. Rydym yn cyfarfod ym Mangor ers Mis Rhagfyr 2008 a rydym wedi cofrestru fel cynulleidfa fach gyda Cynulliad Cyffredinol Undodiaid ac Eglwysi Cristnogol Rhydd. Rydym yn cyfarfod yn fisol ar y trydydd Sul.

Gwelwch y calendr isod am ddyddiadau