Gwasanaethau

Services Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd ar yr trydydd Sul pob mis yn Neuadd Cymuned Talgai yn Llandegai, Bangor, am 11 y bore. Ond mae hyn yn newid o dro i dro!

Gwelwch y Calendr ar Dudalen Gweithgareddau ar gyfer dyddiadau a lleoliad.

Neuadd Talgai

Mae'r adeilad (yn cynnwys y toiledau) yn hygyrch ac mae yna ddigon o le parcio. Mae un ystafell fawr gyda piano, ac ystafell arall ar wahan. Mae yna gegin hefyd

Mae yswiriant yn cyfro tu fewn i'r adeilad; ond dim tu allan.

Mae'r pentref yn un bach, distaw heb fawr o draffig. Mae'r neuadd yn sefyll wrth yr eglwys a'r fynwent.

Ewch i'r Archif er mwyn darganfod mwy am ein cyfarfodyyd