Addoli

Candle

I'r Undodwr mae bywyd yn ei gyfanrwydd yn gysygredig a thra bod seremoniau allanol yn cael eu defnyddio fel cyfryngau, nid ydynt yn hanfodol mewn unrhyw ffordd.

Gallai gwasanaeth Undodaidd gynnwys

o?= addoli'r hyn sy'n ddwyfol

o?= dathlu bywyd

o?= cadarnhau gwerthoedd sy'n cael eu rhannu

o?= annog potensial dynol

Gall nifer o elfennau gael eu defnyddio i gyfrannu at brofiad addoli.

Y Beibl... rhannu llawenydd a phryder... tawelwch... gweddiau... emynau a chaneuon... ysgrythurau crefyddau'r byd... trafodaeth

Gall y drefn y mae'r rhain yn ymddangos amrywio ac ni fydd pob un ohonynt o reidrwydd yn rhan o'r gwasanaeth. Mae'r unigolion neu grE5p o unigolion sy'n arwain addoliad yn paratoi gwasanaeth er mwyn bod mor gynhwysol a phosib ac yn ystyrol a dealladwy i bobl sydd o?= disgwyliadau ac anghenion gwahanol.