Undodiaid Bangor Unitarians

Services

Croeso

D.S. Mae ein cyfarfodydd i gyd yn cael eu cynnal ar lein ar hyn o bryd oherwydd argyfwng y coronafirws.Gwelwch y calendr isod am ddyddiadau.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio ystyr bywyd ac nid ydych am danysgrifio i unrhyw farn dogmatig? Os felly, efallai yr hoffech chi fynychu un o'n cyfarfodydd misol agored dan arweiniad ein haelodau. Rydym yn grŵp amrywiol: Cristnogion rhydd, agnostig neu anffyddwyr, bwdwyr, paganiaid neu ddyniaethwyr, rydym yn parchu barn ein gilydd ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd; rydym yn dod o bob cwr o Wynedd, Ynys Môn Sir Fflint, Sir Dinbych a Chonwy. Rydym yn cyfarfod fel arfer yn fisol ar yr ail Sul.

Ymunwch â'n rhestr bostio isod i dderbyn diweddariadau rheolaidd.