Gweithgareddau

UNDODIAD CAERDYDD A CHYMDEITHAS.

Mae Undodiaid Caerdydd yn gymuned clos a thwym-galon.

Mae'n heglwys hefyd yn credu mewn gwaith gwirfoddol yn y Gymdeithas leol a'r byd ehangach.

Ein diben fel cynulleidfa yw:

diwallu anghenion ysbrydol yr unigolyn yng nghyd-destun cynulleidfa gariadus i rannu llawenydd ac i gynnig cysur ar adegau anodd

i fwynhau gwresogrwydd cymdeithas

i fod yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn fendith i'r byd ehangach.

Mae Aelodau Undodiaid Caerdydd yn weithgar-yn codi arian tuag at elusynnau lleol a thramor. Mae gennym Urdd Benywod sy'n codi arian dros nifer o achosion da yn y gymuned leol yn ogystal chyd-weithio gyda'r Enwad yn genedlaethol i hybu a datblygu prosiectau addysgol a chymdeithasol.

Mae Undodiaid Caerdydd yn aelod gorfforaethol o'r Cenhedloedd Unedig.