Gwasanaethau Arbennig

child blessingMae Undodiad yn cynnig gwasanaethau arbennig i ddathlu

genedigaethau

seremoni enwi plentyn

priodas neu bartneriaeth

neu fywyd sydd wedi dod i'w derfyn.

Caiff y rhain eu trefnu cyn belled ag sy'n bosibl i fynegi credoau a diwallu anghenion y rheiny sydd yng nghlwm ynddynt.

Mae enwi plant, priodasau, bendithio perthynas hoyw, angladdau a digwyddiadau arwyddocaol eraill bywyd yn ddigwyddiadau sy'n unigryw i'r rhai sy'n cymryd rhan.

ADDYSG GREFYDDOL

Mae Undodiaid (plant ac oedolion) yn cymryd rhan mewn rhaglenni addysg grefyddol sy'n wahannol, sy'n eich annog i feddwl ac sy'n ddifyr.

Mae addysg grefyddol i blant wedi'i gynllunio

i annog deffroad a datblygiad ysbrydol

i adeiladu ar synnwyr naturiol plant o ryfeddu.

i sianeli'r awydd i ymholi a chreu mewn modd cadarnhaol

i rannu storiau a'n hetifeddiaeth, crefyddol ni ac o grefyddau eraillMae addysg grefyddol i oedolion yn hanfodol hefyd a'i ddiben:

yw darparu fforwm ar gyfer cyfnewid syniadau a dealltwriaeth yn rhydd ac yn barchus

yw eich cynorthwyo i greu eich diwynyddiaeth eich hun o flociau treftadaeth, profiad greddf a myfyrdod

yw archwylio dulliau y gall gwerthoedd ysbrydol eu cymhwyso i fywyd yn y byd.