Addoli

Candle

I'r Undodwr mae bywyd yn ei gyfanrwydd yn gysygredig a thra bod seremoniau allanol yn cael eu defnyddio fel cyfryngau, nid ydynt yn hanfodol mewn unrhyw ffordd.

Gallai gwasanaeth Undodaidd gynnwys

addoli'r hyn sy'n ddwyfol

dathlu bywyd

cadarnhau gwerthoedd sy'n cael eu rhannu

annog potensial dynol

Gall nifer o elfennau gael eu defnyddio i gyfrannu at brofiad addoli.

Y Beibl... rhannu llawenydd a phryder... tawelwch... gweddiau... emynau a chaneuon... ysgrythurau crefyddau'r byd... trafodaeth

Gall y drefn y mae'r rhain yn ymddangos amrywio ac ni fydd pob un ohonynt o reidrwydd yn rhan o'r gwasanaeth. Mae'r unigolion neu grE5p o unigolion sy'n arwain addoliad yn paratoi gwasanaeth er mwyn bod mor gynhwysol a phosib ac yn ystyrol a dealladwy i bobl sydd o?= disgwyliadau ac anghenion gwahanol.