Contact DetailsSecretary:
Mrs. Megan Jones


24, Penrheidol
Penparcau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1QW


Rev. Cen Llwyd

Ty'r Ysgol
Talgarreg
Llandysul
Ceredigion
SA44 4ER

01545 590295


Rev. Wyn Thomas

Cwmdyllest
Pontsian
Llandysul
Ceredigion
SA44 4UT

07855 982451