Aelodau'r Gyfadran

Diana Bianchi - Cynrychiolydd Cymdeithas De-ddwyrain Cymru

Nans Davies - Is Llywydd Cymdeithas De Cymru

Parch J. Eric Jones - Aelod Anrhydeddus

Megan Jones - Cynrychiolydd Cymdeithas De Cymru

Parch Cen Llwyd - Cyfetholwyd - Cymdeithas De Cymru

Julie Nedin - Llywydd Cymdeithas De-ddwyrain Cymru

Gwynn Pritchard - Cyfetholwyd - Cymdeithas De-ddwyrain Cymru

Parch Wyn Thomas - Cynrychiolydd Cymdeithas De Cymru

Melda Grantham - Ysgrifennydd