Cyhoeddiadau

Gellir darllen am y cynulleidfaoedd Cymraeg yn 'Y Tir Da' (2010) cyhoeddiad yn Saesneg yn bennaf sy'n son am leoliad y cynulleidfaoedd yng Nghymru a 'Gerddi Ffydd' (2006) sy'n son am leoliadau hanesyddol yr Undodiaid yn Ne Cymru.

Mae pamphledyn 'Ffydd sy'n werth meddwl amdani' hefyd ar gael.

Mae llyfr yn cynnwys darlleniadau a gweddiau ar gyfer addoliad yn Gymraeg ar gael am £5 (£6 drwy'r post). Gellir archebu'r llyfr (Cynnal y Fflam) oddi wrth yr Ysgrifennydd Cyffredinol.